ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεως είναι αρμόδια για την διοίκηση, παρακολούθηση και λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως και Χορηγημάτων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Νόμου 111/93 του ΚΟΑ, στη Διαχειριστική Επιτροπή διορίζονται πέντε (5) πρόσωπα προερχόμενα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή/και του ανώτατου διευθυντικού προσωπικού ή/και εκπροσώπων των Μελών του Ταμείου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Σ. Αδάμου (Πρόεδρος)
 • Κ. Κουκκουλλής (Αντιπρόεδρος ΚΟΑ)
 • Χρ.Νεοφύτου (Μέλος)
 • Β. Κουτσιούντας (Προϊστάμενος Οικονομικής Διαχείρισης)
 • Α. Μαρκίδης (Προϊστάμενος ΑΣΥΑ)
 • Ρ. Ασιήκαλη (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Αντρέας Μαρκίδης
  amarkides@sportskoa.org.cy
  22897114
  22353209
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ