ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προσωπικού  σχετίζονται με εργασιακά θέματα και αφορούν κυρίως τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για τον καθορισμό των θέσεων του ΚΟΑ και των γενικών όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων.
 
Ειδικότερα η Επιτροπή:
Υποβάλλει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση κανονισμών σε σχέση με τους όρους εργασίας
Ασχολείται με τη σύνταξη σχεδίων υπηρεσίας
Ενεργεί ως επιτροπή αξιολόγησης των καταλληλότερων υποψηφίων για διορισμό και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο
Μελετά περιπτώσεις Προαγωγής/ Αφυπηρέτησης υπαλλήλων
Επιλαμβάνεται αιτήματα και παράπονα των υπαλλήλων και των εργατών του Οργανισμού
Προβαίνει σε εισηγήσεις στο ΔΣ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες για τις συλλογικές συμβάσεις και άλλα ζητήματα

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Α. Μιχαηλίδης (Πρόεδρος)
 • Α. Ανδρονίκου (Μέλος)
 • Μιχ. Ιωάννου (Μέλος)
 • Κ. Κακόψητος (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κωνσταντίνος Κακόψητος
  kakopsitos.c@sportskoa.org.cy
  22897219
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ