ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στόχος της Επιτροπής Προβολής, Επικοινωνίας, Εκδηλώσεων και Κοινωνικής Ευθύνης είναι να προβάλλει τις δραστηριότητες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και να ενημερώνει το κοινό για την πολύπλευρη δράση του. Αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας του Οργανισμού με τον κόσμο και φροντίζει για τη δημοσιοποίηση των ενεργειών που γίνονται από την πλευρά του ΚΟΑ και χρίζουν προβολής. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για εκδηλώσεις και άλλες δράσεις που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ο Οργανισμός.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Κ. Κουκκουλλής (Πρόεδρος)
 • Κ. Χ”Ιωσήφ (Μέλος)
 • Χρ. Νεοφύτου (Μέλος)
 • Μιχ. Ιωάννου (Μέλος)
 • Σ. Γουήλερ (Λειτουργός)
 • Ε. Σπυροπούλου (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Στέφανη Γουήλερ
  stephanie@sportskoa.org.cy
  22897247
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ