ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η Επιτροπή Καταστατικών Ομοσπονδιών και Σωματείων έχει την ευθύνη να μελετά και να αξιολογεί βάσει του Κανονισμού 2Α των Περί Κυπριακού Οργανισμού Κανονισμών του 1970 έως 1996 (Γενικές Διατάξεις και Πειθαρχία) αιτήσεις για την αναγνώριση και εγγραφή των Αθλητικών Σωματείων και Ομοσπονδιών στο μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ο ΚΟΑ τηρεί μητρώο Σωματείων, ειδικό μητρώο Σωματείων και μητρώο Ομοσπονδιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αφού μελετηθούν και αξιολογηθούν όλα τα πιο πάνω έγγραφα από την Ομάδα Αξιολόγησης του Οργανισμού και νοουμένου ότι τούτα πληρούν τις πρόνοιες του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου (Ν. 41/1969) και του Κανονισμού 2Α των Περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Κανονισμών του 1970 έως 1996 (Γενικές Διατάξεις και Πειθαρχία) καθορίζεται μέρα συνάντησης της Ομάδας Αξιολόγησης με υπεύθυνο άτομο του Σωματείου και γίνεται επιτόπου επίσκεψη για έλεγχο της έδρας και του χώρου άθλησης του Σωματείου.

Στη συνέχεια υποβάλλεται εμπεριστατωμένη έκθεσή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και ανάλογος της απόφασης ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος Φορέας κατά πόσο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ή όχι την αθλητική αναγνώριση και εγγραφή του στο Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ.

Ακολούθως εκπρόσωπος του Σωματείου που έχει αναγνωριστεί οφείλει να καταβάλει στο Λογιστήριο του Οργανισμού το ποσό των €150.- ως τέλος εγγραφής (είτε με έμβασμα ή κατάθεση του εν λόγω ποσού σε λογαριασμό που διατηρεί ο Οργανισμός σε τραπεζικά ιδρύματα).

Διαδικασία εγγραφής Ομοσπονδιών :

1. Να έχουν ήδη εγγράψει τουλάχιστον 3 Σωματεία
2. Να διοργανώνει και να διεξάγει παγκύπριο πρωτάθλημα
3. Εγγεγραμμένο καταστατικό και κανονισμούς
4. Συμπλήρωση ιδικού εντύπου που να περιλαμβάνει (Καταστατικό Ομοσπονδίας, πιστοποιητικά αντίγραφα εγγραφής των 3 Σωματείων, ονόματα Διοικητικού Συμβουλίου και αποδεικτικά στοιχεία οργάνωσης παγκυπρίων αγώνων).

Αφού μελετηθούν και αξιολογηθούν από την Επιτροπή του Οργανισμού, υποβάλλεται εισηγητικό στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ή μη έγκριση. Ενημερώνεται με σχετική επιστολή η Ομοσπονδία για την αναγνώριση του ή όχι. Σε περίπτωση αναγνώρισης γίνετε έγγραφη στο Αθλητικό Μητρώο με την παραλάβει πιστοποιητικού με ποσόν €150 ευρώ , ως τέλος εγγραφής.

 

 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Σ. Αδάμου (Πρόεδρος)
 • Χ. Νεοφύτου (Μέλος)
 • Μ. Ιωάννου (Μέλος)
 • Π. Αβρααμίδης (Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού)
 • Έ. Κώστα (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Έλενα Κώστα
  Kosta.e@sportskoa.org.cy
  22897129
  22897106
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ