ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι το αρμόδιο σώμα του ΚΟΑ για την διερεύνηση και εξέτασή θεμάτων που προκύπτουν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή την Διεύθυνση. Αποτελεί συμβουλευτικό Όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και υποβάλλει τις εισηγήσεις της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για λήψη αποφάσεων μετά από εξέταση των διαφόρων θεμάτων.

Η Επιτροπή Ελέγχου διευθύνεται από μια Επιτροπή που αποτελείται από τέσσερα Μέλη τα οποία είναι επίσης Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και την Υπηρεσία.
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής εμπίπτει ο εσωτερικός και διαχειριστικός έλεγχος καθώς και ο προϋπολογισμός όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών που είναι Μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Α. Μυλωνάς (Πρόεδρος)
 • Κ. Κουκκουλλής (Αντιπρόεδρος ΚΟΑ)
 • Σ. Αδάμου (Μέλος)
 • Β. Κουτσιούντας (Προϊστάμενος Οικονομικής Διαχείρισης)
 • Π. Αβρααμίδης (Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού)
 • Ε. Κώστα (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Έλενα Κώστα
  Koasta.e@sportskoa.org.cy
  22897129
  22897106
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ