ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Ελ. Παπακώστα (Πρόεδρος)
 • Μιχ. Ιωάννου (Μέλος)
 • Κ. Χ”Ιωσήφ (Μέλος)
 • Δ. Γεωργιάδου (Λειτουργός)
 • Μ. Τερεζόπουλος (Λειτουργός)
 • Χ. Χατζηευτυχίου (Λειτουργός)
 • Δ. Κουρτελλαρίδης (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Δέσποινα Γεωργιάδου
  dgeorgiadou@sportskoa.org.cy
  22897109
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ