ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) ως η ανώτατη αθλητική αρχή της χώρας έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του αθλητισμού στη Κύπρο.  Κατ΄ επέκταση ο ΚΟΑ έχει την ευθύνη να στηρίξει τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και να τις βοηθήσει να καλλιεργήσουν το άθλημά τους, να αυξήσουν την αθλητική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα και να μεταλαμπαδεύσουν τα αθλητικά ιδεώδη στους αθλητές τους. 

Για το λόγο ο ΚΟΑ αναμένει από τις ομοσπονδίες με τη σειρά τους να λειτουργούν με διαφάνεια, δημοκρατικότητα, λογοδοσία και υπευθυνότητα.  Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται δύσκολα για τους εθελοντές που στελεχώνουν τις ομοσπονδίες, σε σημείο που να απωθούν άτομα με το να ασχοληθούν με τη διοίκηση των ομοσπονδιών.

Ο Κώδικας Καλής Διακυβέρνησης που ο ΚΟΑ έχει ετοιμάσει, έχει στόχο να βοηθήσει και να ενισχύσει τις ομοσπονδίες να βελτιώσουν τη διαχείρισή τους.  Θα  δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας των ομοσπονδιών, δίνοντας έτσι αυτοπεποίθηση στις διοικήσεις των ομοσπονδιών.  Παράλληλα ο ΚΟΑ παρέχει μία σειρά από υποστηρικτές υπηρεσίες και πρότυπα έγγραφα τα οποίες σε συνδυασμό με τον κώδικα θα επιτρέψουν στις διοικήσεις των ομοσπονδιών να ασχολούνται περισσότερο με το άθλημά τους και λιγότερο με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις της διοίκησης.  Επιπρόσθετα, ο ΚΟΑ με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα GReFORM (Good Governance Enhancement through e Learning for sport Volunteer Board Members) έχει ετοιμάσει και μια εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία είναι δωρεάν πρόσβαση από όλους στο GReFORM Εκπαιδευτική Πλατφόρμα.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Α. Μυλωνάς (Πρόεδρος)
 • Κ. Κουκκουλής (Αντιπρόεδρος)
 • Κ. Χ''Ιωσήφ (Μέλος)
 • Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη (Γενική Διευθύντρια)
 • Β. Κουτσιούντας (Προϊστάμενος Οικονομικής Διαχείρισης)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Βάσος Κουτσιούντας
  vassosk@cso.org.cy
  22897237
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ