ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Μιχ.Ιωάννου (Πρόεδρος)
 • Α. Ανδρονίκου (Μέλος)
 • Σ. Αδάμου (Μέλος)
 • Ελ. Παπακώστα (Μέλος)
 • Π. Μαγνήτη (Προϊσταμένη Συντήρησης και Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων)
 • Κ. Χατζηβασιλείου (Λειτουργός)
 • Ν. Ψυλλίδης (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Πασχαλίνα Μαγνήτη
  pmagniti@sportskoa.org.cy
  22897252
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ