ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Α. Ανδρονίκου (Πρόεδρος)
 • Ανδρέας Τ. Μιχαηλίδης (Ex Officio)
 • Κ. Κουκκουλλής (Αντιπρόεδρος ΚΟΑ)
 • Ε. Παπακώστα (Μέλος)
 • Α. Μαρκίδης (Υπεύθυνος ΕΣΥΑ)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Ανδρέας Μαρκίδης
  amarkides@sportskoa.org.cy
  22897114
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ