ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) είναι πενταμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) μέλη.

Η ΑΔΕΑ σύμφωνα με τον περί ΚΟΑ Νόμο διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού για διετή θητεία.

Οι αρμοδιότητες και η συγκρότηση της ΑΔΕΑ καθορίζονται από τον Περί ΚΟΑ Νόμο και εκδικάζει:
 Πρωτοβάθμια αθλητικές διαφορές (προσφυγές), αθλητικά παραπτώματα και
 Δευτεροβάθμια εφέσεις εναντίον αποφάσεων οικείων δικαστικών επιτροπών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με το Νόμο η Επιτροπή έχει εξουσία όπως ρυθμίζει τις συνεδριάσεις της καθώς επίσης και την ενώπιον της διαδικασία.

Συνέρχεται δε τακτικά μία ή δυο φορές το μήνα όταν υπάρχουν ενώπιον της υποθέσεις για εκδίκαση.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 • ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 • ΑΘΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΟΥΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ)
 • ΓΑΣΤΩΝ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Ανδρέας Μαρκίδης
  amarkides@sportskoa.org.cy
  22897114
  22353209
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ