Τμήμα Συντήρησης και Διαχείρισης Α.Χ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Α.Χ ΤΟΥ ΚΟΑ
Είναι η Προληπτική & Επισκευαστική Συντήρηση των εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό έχουν καταρτιστεί Συμβόλαια Συντήρησης Οικοδομικών, Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και συμβόλαια Συντήρησης των Χορτοταπήτων σε Λευκωσία και Πάφο. Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, το τμήμα διαθέτει έναν ετήσιο προϋπολογισμό της τάξεως του €1.200.000 (περιλαμβανομένης και της συντήρησης των χορτοταπήτων), το οποίο κατανέμεται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Οργανισμού Παγκύπρια.

Το Τμήμα Συντήρησης, είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη των τακτικών προληπτικών ελέγχων, από εξωτερικά συνεργεία, επιλαμβάνεται τις καθημερινές ζημιές και βλάβες που προκαλούνται στους χώρους, από φυσιολογική φθορά, από κακή χρήση είτε από αθλητές είτε από φιλάθλους, από κακόβουλες ζημιές και βανδαλισμούς, σε όλες τις εγκαταστάσεις των Αθλητικών Χώρων Παγκύπρια.

Το Τμήμα Συντήρησης, ανάλογα με την ειδικότητα, αναλαμβάνει να εντοπίσει, να αξιολογήσει το κάθε πρόβλημα, τη βλάβη ή την ανάγκη κάθε χώρου, να μελετήσει/προτείνει τρόπους επίλυσης (να ετοιμάσει προδιαγραφές και να ζητήσει προσφορές αν χρειάζεται) να οργανώσει και επιβλέψει τις επισκευές, να παραλάβει τις εργασίες και να ετοιμάσει τις πληρωμές.

Επίσης πραγματοποιούνται μικρού μεγέθους βελτιώσεις των εγκαταστάσεων αλλά και έργα ασφάλειας, ώστε να ικανοποιούνται οι συνεχόμενες ανάγκες των χρηστών και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της Νομοθεσίας. Μέσα από αυτήν την διαδικασία και σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές (Πυροσβεστική, Αστυνομία, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Δήμους, Αρχή Αδειοδότησης), μεριμνούμε για την έκδοση των απαραίτητων Αδειών Λειτουργίας των Αθλητικών μας Εγκαταστάσεων (όπου αυτό είναι εφικτό).
Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που έχει να διαχειριστεί το Τμήμα είναι οι δυσλειτουργίες των χώρων που οφείλονται είτε σε κακό αρχικό σχεδιασμό, είτε σε κακοτεχνίες κατά την διάρκεια κατασκευής, για πολλές από τις οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν επεμβάσεις οριστικής επίλυσης, εντός των ορίων της συντήρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων

Το καθημερινό έργο που επιτελεί το Τμήμα Συντήρησης, είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των αθλητικών χώρων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Α.Χ ΤΟΥ ΚΟΑ
Το Τμήμα Διαχείρισης των Ιδιόκτητων Αθλητικών Εγκαταστάσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Παραχώρηση των αθλητικών χώρων σε αθλητικούς και μη φορείς για τη διεξαγωγή των διοργανώσεων τους είτε είναι αγώνες διεθνούς επιπέδου, εθνικού, σωματειακού είτε είναι προπονήσεις ή διεξαγωγή άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: χρηματιστηριακές εκθέσεις (Ifx Expo), μουσικές συναυλίες, συνέδρια. Η όλη διαχείριση των αιτημάτων παραχώρησης με τους φορείς γίνεται μέσο απλής αλληλογραφίας και της υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος.
– Η Διαχείριση επιλαμβάνεται επίσης όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαβούλευση με πελάτες που ζητούν την διεξαγωγή εκδηλώσεων, διαχείρισης προσωπικού, αγοράς προμηθειών και αναλώσιμων.
– Οι εγκαταστάσεις στελεχώνονται, κατά χώρο, από Λειτουργούς και κατάλληλο εργατικό προσωπικό για σκοπούς εξυπηρέτησης των χρηστών και λειτουργών σχεδόν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα από τις 06.30-22.00.

Για να λειτουργούν οι Εγκαταστάσεις ορθά και να επιτυγχάνουν όλες οι διοργανώσεις επιβάλλεται:
• Ο συνεχής και αδιάλειπτος έλεγχος των εγκαταστάσεων ούτως ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθεσίες σε θέματα καταλληλόλητας της υποδομής.
• Ο εξειδικευμένος έλεγχος των διοργανώσεων που δεν εμπίπτουν στις συνήθεις ειδικές παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις και διοργανώσεις εμπορικού και/ή κοινωνικού περιεχομένου.
• Η εφαρμογή της Τιμολογιακής Πολιτικής χρέωσης των χρηστών, η τιμολόγηση των διοργανώσεων και η ετοιμασία καταστάσεων για έκδοση τιμολογίων από το Λογιστήριο.
• Η κατάλληλη οργάνωση και εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτως ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων.
• Η συνεχής αναπροσαρμογή των ετήσιων αγωνιστικών προγραμμάτων των Ομοσπονδιών για να λειτουργήσουν παράλληλα με τις κοινωνικές εκδηλώσεις και/ή να φιλοξενήσουν έκτακτες ( αναβληθείσες) διοργανώσεις.
• Η συμμόρφωση των τρίτων φορέων που αναλαμβάνουν την διοργάνωση εκδηλώσεων
(αθλητικών και μη) με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ΚΟΑ στα συμβόλαια παραχώρησης.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού είναι οι ακόλουθες:
• Δύο στάδια Ποδοσφαίρου με στίβο:
«ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στη Λευκωσία και «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» στη Πάφο
• Τρία κλειστά στάδια διεθνών προδιαγραφών:
«ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στη Λευκωσία, «ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ» Στη Λεμεσό και «ΚΙΤΙΟΝ» στη Λάρνακα
Το Πολυπροπονητήριο «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ» στη Λευκωσία
• Τέσσερα κλειστά στάδια εθνικών προδιαγραφών:
«ΛΕΥΚΟΘΕΟ» στη Λευκωσία, «ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ» στον Αγρό, «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» στην Πάφο. Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας έχει γίνει παραχώρηση στον Δήμο Λάρνακας για 11 χρόνια.
• Τρία προπονητικά γήπεδα ποδοσφαίρου με φυσικό χορτοτάπητα στο Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο.
• Δύο κολυμβητήρια 50m με προπονητικές δεξαμενές 20M+23m αντιστοιχία:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ. Επίσης το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ το οποίο διαχειρίζεται, βάση σχετικής συμφωνίας με το Δήμο Λευκωσίας.
• Δύο κλειστά κολυμβητήρια:
«ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ» στον Αγρό και το ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
• Δυο Αθλητικά Πάρκα:
Το ΠΑΛΑΙΟ ΓΣΟ στη Λεμεσό το οποίο διαχειρίζεται βάση συμφωνίας με το Δήμο Λεμεσού & το ΤΕΠΑΚ και το Παλαιό ΓΣΖ στη Λάρνακα το οποίο δόθηκε το 2018 σε ιδιώτη μέσω ανοικτού διαγωνισμού για πενταετή διαχείριση.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Πασχαλίνα Μαγνήτη
  pmagniti@sportskoa.org.cy
  22897252

  Ποιο είναι το κόστος χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού;

  To κόστος διαφέρει ανά εγκατάσταση, τύπο εκδήλωσης, από τον χρήστη κλπ. Ανάρτηση των χρεώσεων

  Μπορώ ατομικά να κάνω χρήση των Κολυμβητηρίων του Οργανισμού;

  Τα κολυμβητήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα εάν υπάρχει επίβλεψη από επόπτη ασφαλείας/προπονητή και εάν υπάρχει διαθεσιμότητα. Λόγω του ότι τα κολυμβητήρια χρησιμοποιούνται από Ν.Ο., ΆΓΟ κλπ, μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα κάποιου φορέα για να χρησιμοποιείται το κολυμβητήριο και να σας παρέχεται η απαραίτητη επίβλεψη και ασφάλεια.

  Θέλω το παιδί μου να ασχοληθεί με τον Αθλητισμό. Ποια αναπτυξιακά αθλήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις σας;

  Σπύρος Κυπριανού: Πετοσφαίριση, Άρση Βαρών, Γυμναστική (Ενόργανη/Ρυθμική), Ξιφασκία, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Σκουός, Πρόγραμμα ΑΓΟ Κολυμβητήρια:Κολύμβηση, Υδατοσφαίριση Γλαύκος Κληρίδης Καλαθόσφαιρα Στέλιος Κυριακίδης: Στίβος, Τζούντο, Άρση Βαρών, ΑΓΟ Αφροδίτη: Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, ΑΓΟ

  Πως μπορώ να υποβάλω αίτημα για να χρησιμοποιήσω τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού:

  Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα μέσω του συστήματος κρατήσεων ΒOOKING το οποίο θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού. Εάν πρόκειται για εκδήλωση μπορείτε να αποστείλετε επιστολή αναφέροντας λεπτομέρειες του αιτήματος σας.

  Μπορώ ατομικά να κάνω χρήση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού;

  Μπορείτε εάν πρώτα γίνει ηλεκτρονικό αίτημα και υπάρχει συνοδεία – εποπτεία πτυχιούχου γυμναστή -προπονητή.

  Ποια είναι η χρέωση για ατομική χρήση ανά εγκατάσταση?

  Γενικός – Αναλυτικός Πίνακας χρεώσεων

  Πόσο καιρό πριν από κάποιο αθλητικό ή πολιτιστικό γεγονός – διοργάνωση χρειάζεται να γίνει αίτημα?

  Τουλάχιστον 3 μήνες πριν ή και περισσότερο.

  Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου χρέωσης για οργανισμούς ή και εταιρείες?

  Ναι, υπάρχει μέσω του λογιστηρίου του Οργανισμού

  Οι πληρωμές από τους χρήστες, μπορούν να γίνονται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού?

  Όχι, μόνο με τραπεζικό έμβασμα και πριν από την ημερομηνία χρήσης, με προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής.

  Χρειάζεται κάτι άλλο κατά την διάρκεια χρήσης των εγκαταστάσεων του Οργανισμού?

  Ναι , πάντα πρέπει να υπάρχει κάτοχος διπλώματος πρώτων βοηθειών ή επόπτης ασφαλείας στα κολυμβητήρια.