Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Αρμοδιότητες του τμήματος της Οικονομικής Διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:

 • Διαχείριση μισθολογίων (8 τύπων με διαφορετικά ωράρια παραχωρήσεις, διαφορετικούς τρόπους αμοιβής και διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις) ετησίως για 270 περίπου άτομα
 • Αναγνωρίσεις και Έλεγχος τιμολογίων
 • Πληρωμές
 • Τιμολογήσεις
 • Παρακολούθηση μισθώσεων / υπομισθώσεων με τις αντίστοιχες ετήσιες πληρωμές και εισπράξεις
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Παρακολούθηση χρεωστών και σχετικές αποκοπές χρεών
 • Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών
 • Έλεγχος Ομοσπονδιών στη βάση των σχεδιασμών Παρακολούθηση, υποβολή και καταβολή ΦΠΑ
 • Παρακολούθηση Εισηγητών Δαπάνης που ετοιμάζονται από το Λογιστήριο και υποβολή στο ΔΣ
 • Υποβολή μηνιαίων οικονομικών δεδομένων στο Υπουργείο Οικονομικών
 • Παρακολούθηση ταμειακών υπολοίπων Παρακολούθηση, τήρηση αναθεώρηση μητρώου στοιχείων πάγιου ενεργητικού
  Ετοιμασία / έλεγχος προκαταβολών
 • Υπηρεσιακών επισκέψεων εξωτερικού
 • Παρακολούθηση και συμφιλίωση εσόδων ΑΓΟ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Βάσος Κουτσιούντας
  vassosk@cso.org.cy
  22897237