Τμήμα Αρχείο ΚΟΑ

Το Τμήμα του Αρχείου υπάγεται κάτω από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού

Ο ρόλος του Αρχείου είναι πολύ σημαντικός, ο οποίος συμβάλει στην αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, ο ρόλος του είναι και υποστηρικτικός στην εξυπηρέτηση των υπολοίπων τμημάτων του Οργανισμού.

Από το τμήμα του αρχείου γίνεται η καταχώρηση των εγγράφων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΟΑ, η αποστολή εγγράφων και άλλων υλικών από και προς το ταχυδρομείο, οι παραγγελίες αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, εκτυπωτικά κλπ) οι παραγγελίες των υλικών καθαριότητας, η φύλαξη διαφόρων φακέλων, η ταξινόμηση των εγγράφων που καταχωρούνται στο σύστημα, η ετοιμασία του ευρετηρίου των αποφάσεων του Δ.Σ. κ.α

 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    Μαρία Χριστοφή
    mchristofi@sportskoa.org.cy
    22897235