Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου

Το Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) είναι το Επίσημο Κρατικό Συμβουλευτικό Επιστημονικό Κέντρο της Κύπρου, για θέματα Αθλητικής και Αθλητιατρικής Επιστήμης και υπάγεται Διοικητικά στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. (ΚΟΑ)

Η Ιδρυση του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου το 1993, βασίστηκε στο ψήφισμα (73) (27) του Συμβουλίου της Ευρώπης με την απόφαση των Ευρωπαίων Υπουργών Αθλητισμού στις 26/10/1973, με τίτλο: Ιδρυση Εθνικών Κέντρων Αθλητιατρικής και Έρευνας, με το οποίο υποχρέωνε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρώπης να διαθέτουν τουλάχιστο ένα επίσημο Εθνικό Κρατικό Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο ψήφισμα της πιο πάνω Ευρωπαϊκής οδηγίας ήταν η καθιέρωση ενός Προληπτικού και Προαγωνιστικού Αθλητιατρικού Έλεγχου για την προστασία της Υγείας των Αθλητών και Αθλουμένων, από πιθανές υποκρύπτουσες Παθολογικές Καταστάσεις, οι οποίες μπορούσαν δυνητικά να εκδηλωθούν κατά την διάρκεια της Άσκησης ή τον Αγώνα και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην Υγεία ή και Αιφνίδιο Θάνατο, ιδιαίτερα σε νεαρούς αθλητές.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΕΚ
Η Λειτουργία του ΚΑΕΚ αποβλέπει στην Βελτίωση και Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης των Αθλητών, με βάση την Επιστημονική Γνώση και Έρευνα, καθώς και στην Βελτίωση της Υγείας και του Βιολογικού Δυναμικού του Λαού,
Μέσω, των Προληπτικών Αθλητιατρικών Ελέγχων που πραγματοποιούνται καθημερινά, σε Αθλητές & Αθλήτριες, Αθλούμενους Ενήλικες και μη, κάθε ηλικίας, Άτομα Τρίτης Ηλικίας με Χρόνιες Παθήσεις ή και Αναπηρίες, κ.α
Μέσω της Ορθής Επιστημονικής Ενημέρωσης, Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης, από
Συνεχείς , Διαλέξεις, Σεμινάρια, Έρευνητικές Εργασίες, Επιστημονικά Άρθρα, κλπ
Μέσω, της Κατάλληλης Προπονητικής Καθοδήγησης που λαμβάνουν οι Προπονητές, οι Γυμναστές Φυσικής Κατάστασης, οι Αθλητές και γενικά όλοι οι Αθλούμενοι
Μέσω του διεθνούς προγράμματος: Η Άσκηση είναι Φάρμακο ή “Exercise is Medicine” όπου εφαρμόζεται στην πράξη η Συνταγογράφιση της Άσκησης την οποία λαμβάνουν όλοι οι Ενήλικες και όλα τα άτομα Τρίτης Ηλικίας με Χρόνιες Παθήσεις μετά τον Εργομετρικό τους Έλεγχο στο ΚΑΕΚ και την οποία χρησιμοποιούν συμπληρωματικά ως μέσο της Θεραπευτικής τους Αγωγής.

Μέσα από την πιο πάνω καθημερινή του δραστηριότητα το ΚΑΕΚ, στα 29 χρόνια λειτουργίας του, έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί ένα πολυδιάστατο, επιστημονικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο, παρέχοντας επιστημονική στήριξη και συμβουλευτική γνώση στον Κύπριο, Αθλούμενο, Αθλητή και Προπονητή.

Το ΚΑΕΚ στα 29 χρόνια λειτουργίας του, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την θεμελίωση της Επιστημονικής Υποδομής στον Κυπριακό Αθλητισμό, καλύπτοντας μια μεγάλη αθλητική ανάγκη στον τόπο μας, ανταποκρινόμενο πλήρως στις διεθνείς απαιτήσεις του διαρκώς εξελισσόμενου σύγχρονου επιστημονικού αθλητισμού.
Η καθημερινή Συλλογή Στοιχείων για σχεδόν 30 χρόνια και ή Στατιστική Ταξινόμηση, Αξιολόγηση και Επιστημονική Επεξεργασία ενός τόσο μέγάλου αριθμού επιστημονικών δεδομένων μετέτρεψε την πηγή δεδομένων, σε πηγή Γνώσης και Εμπειριών και αποτελεί κοινωνική Ευθύνη, σε όλους μας για να την Αξιοποιήσουμε.

Το ΚΑΕΚ τεχνικά είναι εξοπλισμένο με τα πιο εξειδικευμένα μηχανήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, (παρόλο που αυτά αγοράστηκαν πριν απο αρκετά χρόνια) με τα οποία δύναται να γίνει εργαστηριακή αξιολόγηση σε κλινικό και αθλητικό επίπεδο με ακρίβεια και με βάση τα εργομετρικά αποτελέσματα να δίνονται σαφείς προπονητικές οδηγίες στους Προπονητές όλων των Αθλημάτων,για την Φυσική, Προπονητική και Αγωνιστική Κατάσταση των Αθλητών τους που εξετάστηκαν από το Κέντρο, με στόχο την Βελτίωση και την Μεγιστοποίηση της αθλητικής τους απόδοσης.
Το ΚΑΕΚ στα 29 χρόνια λειτουργίας του πραγματοποίησε πέραν των 25000 εργομετρικών εξετάσεων σε αθλητές και αθλούμενους, ενα πραγματικά αξιόλογο αριθμό μετρήσεων και εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της χώρας, τους οικονομικούς πόρους και το επιστημονικό προσωπικό που διέθετε.

ΤΟ ΚΑΕΚ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ:
1. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ:
(Δηλαδή την Βελτίωση και Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης σε Αθλητές και Αθλήτριες που προπονούνται και αγωνίζονται στον Ανταγωνιστικό Αθλητισμό.

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται καθημερινά, Εργομετρικές και Αθλητιατρικές Εξετάσεις για την εξακρίβωση της Φυσικής Κατάστασης και Αγωνιστικής Ετοιμότητας, των Αθλητών και δίνεται άμεσα στον Προπονητή Καθοδήγηση για την συνέχιση ή την τροποποίηση του Προπονητικού του Προγράμματος, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την Πρόληψη Τραυματισμών, την Αθλητική τους Διατροφή την χρήση Συμπληρωμάτων Διατροφής και την αποφυγή χρήσης ουσιών Doping.

Μέσα από τον καθημερινό Εργομετρικό Έλεγχο, Εντοπίζονται Νεαρά Ταλέντα για τα οποία δίδεται επιστημονική καθοδήγηση τόσο στον προπονητή όσο και στους γονείς για τον Αγωνιστικό τους Προσανατολισμό (δηλαδή για ποιό άθλημα ή αγώνισμα είναι καλύτερα να ασχοληθεί το παιδί στο οποίο έχει τις περισσότερες πιθανότητες να διακριθεί με βάση τα Βιολογικά του Χαρακτηριστικά και Χαρίσματα, και που αν αξιοποιηθούν σωστά θα μπορεί να επιτύχει Υψηλότερες Επιδόσεις και να διακριθεί σε Διεθνές Επίπεδο.

2. ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΖΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ)
(Δηλαδή την Βελτίωση της Υγείας και του Βιολογικού Δυναμικού του Λαού, Ατόμων που ασχολούνται με τον Αθλητισμό Αναψυχής, Ατόμων που κάνουν Καθιστική Ζωή, Ατόμων που ανήκουν στην Τρίτη Ηλικία, και Ατόμων που πάσχουν από Χρόνιες Παθήσεις ή και Αναπηρίες κλπ.

Όλες οι πιο πάνω εξετάσεις διενεργόνται καθημερινά στο ΚΑΕΚ, μέσα και από Ερευνητικά Προγράμματα που αφορούν την Βελτίωση της Υγείας μέσω της Άσκησης όπως είναι το EUROFIT και το HEPA, εφαρμόζοντας καθημερινά την Θεωρία στην Πράξη δηλαδή αυτό που προτάσσει σήμερα και ως προτεραιότητα του ο Τομέας Αθλητισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δηλαδή ότι «Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ» “EXERCISE IS MEDICINE”

Το ΚΑΕΚ, μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα Eurofit εφαρμόζει εδώ και χρόνια στην πράξη την «ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» «EXERCISE PRESCRIPTION» προτού αυτή καθιερωθεί ως Εθνική Οδηγία για όλες τις χώρες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Το πιο πάνω Επιστημονικό και Κοινωνικό έργο του ΚΑΕΚ, εκτιμήθηκε Διεθνώς, τόσο μέσα από τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο οποίο συμμετέχει εκπροσωπώντας τον ΚΟΑ, ο οποίος σε μια από τις τελευταίες εκδόσεις του εγχειριδίου το οποίο εκδίδει για την «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» αξιολόγησε την πιο πάνω δραστηρίοτητα της Κύπρου ως “SUCCESSFUL APPROACHES” «ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», ένα γραπτό ντοκουμέντο ιδιαίτερα Τιμητικό για το ΚΑΕΚ, τον ΚΟΑ και την Κύπρο.
Την ίδια επιτυχή κατάληξη είχαν και σχεδόν όλες οι Ερευνητικές Δραστηριότητες του Κέντρου ιδιαίτερα στα προγράμματα Erasmus όπου όλες σχεδόν οι εργασίες που πραγματοποίησε βαθμολογήθηκαν ως εξαίρετες με καλύτερη εκείνη του «SAFEYOU» https://www.safeyou.eu/ που αφορούσε την επικίνδυνη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής και ουσιών Doping στα Γυμναστήρια και που αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “SUCCESS STORY”, Μία επίσης διεθνής επιβράβευση ιδιαίτερα Τιμητική για τον ΚΟΑ και την Κύπρο.

Μεγάλη επιτυχια και υψηλή βαθμολόγηση έτυχαν και άλλα Ερευνητικά Προγράμματα Erasmus που έτυχαν διαχελιρισης από το ΚΑΕΚ, μεταξύ αυτών και το Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “FIX THE FIXING” «ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ» https://fixthefixing.eu/ που αφορούσε τα Στημένα Παιχνίδια στον Αθλητισμό, αφού όπως θα διαπιστώσετε και από την μελέτη, η πρακτική αυτή μολύνει και απαξιώνει τον Αθλητισμό διεθνώς.

Καθοριστικό μέτρο Πρόληψης Παρατυπιών και Διαφθοράς στον Αθλητισμό αλλά και στην Κοινωνία είχε ακόμα ένα Ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus το οποίο έτυχε διαχείρισης από το ΚΑΕΚ και το οποίο έτυχε εξαίρετης βαθμολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν και η μελέτη που αφορούσε τις «Καταγγελίες Παρατυπιών και Διαφθοράς στον Αθλητισμό» το γνωστό «Whistle Blowing in Sports» ή “Whistleblowing of Harmful Irregularities in Sport” https://sportwhistle.eu/?lang=el και το οποίο σχετίζεται με την προστασία προσώπων που καταγγέλλουν πράξεις Διαφθοράς στον Αθλητισμό, οι γνωστοί “Whistleblowers” η «Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος» όπου μέσα και από τις βιβλιογραφικές παραπομπές που αναφέρονται στην μελέτη, αποκαλύπτονται περιστατικά, όπου, πίσω από μία φαινομενικά ευγενική και αθώα παρουσία, μπορεί να υποκρύπτεται η Διαφθορά, η Παρενόχληση, η Κακοποίηση, ο Εκφοβισμός και η Εκμετάλλευση, τρανταχτά παραδείγματα είναι και τα πρόσφατα σκάνδαλα που είδαν το φώς της δημοσιότητας για καταγγελίες για Σεξουαλικές Παρενοχλήσεις στον Χώρο του Αθλητισμού αλλά και ευρύτερα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα Erasmus, στα οποία συμμετείχε επιτυχώς και ο ΚΟΑ, Συντονιστής ήταν ο Δρ. Βασίλης Μπαρκούκης Kαθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Πέραν των καθαρά επιστημονικών και εξειδικευμένων ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιεί το Κέντρο κυρίως σε θέματα που άπτονται της Αθλητικής και Αθλητιατρικής Επιστήμης, πραγματοποιεί και έρευνες γενικότερου κοινωνικού και αθλητικού ενδιαφέροντος που αφορούν άμεσα τον Κοινωνικό Αθλητισμό.

Έχω ήδη αναφερθεί πιο πάνω για την συμμετοχή του Κέντρου σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα Erasmus, τα οποία έτυχαν μεγάλης επιτυχίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο και εξαίρετης αξιολόγησης.

Το ΚΑΕΚ έχει πρωτοστατήσει τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην πραγματοποίηση έρευνας για το επίπεδο Φυσικής Κατάστασης και των Παραγόντων Υγείας της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, και με βάση τα στοιχεία που παρατέθησαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας οριοθετήθησαν νέα κριτήρια πρόσληψης στο Αστυνομικό Σώμα και στην Πυροσβεστική και τα οποία εγκρίθησαν και από την Βουλή σε Νόμο.

Για την ερευνητική αυτή εργασία του ΚΑΕΚ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου, σε ειδική τελετή έχει απονείμει και σχετικό Τιμητικό Έπαινο.

Στο ίδιο πνεύμα πολιτικής πραγματοποιούνται εργομετρικές εξετάσεις και Αθλητικές Δοκιμασίες ως κριτήρια πλέον πρόσληψης προσωπικού το οποία προορίζετε να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση χειρονακτικής εργασίας και σε άλλους Οργανισμούς και Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας όπως είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Τα νέα κριτήρια πρόσληψης τα οποία προβλέπουν εργομετρικές και αθλητικές δοκιμασίες από το ΚΑΕΚ, προσβλέπουν ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα τα οποία προσλαμβάνονται είναι πρώτα απ’ όλα Υγιείς όσον αφορά Μυοσκελετικούς Τραυματισμούς ή Παθολογικά Προβλήματα τα οποία θα επηρέαζαν δυσμενώς την εργασία τους και κατά δεύτερον να επιλεγούν οι καλύτεροι οι πιο Υγιείς και οι πιο βιολογικά ανθεκτικοί με τα καλύτερα στοιχεία Φυσικής Κατάστασης από τους άλλους. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι όσο πιο υγιείς και γυμνασμένοι είναι οι Εργάτες τόσο πιο αποδοτικά θα δουλεύουν και χωρίς να κάνουν συχνή χρήση του δικαιώματος αδειών ασθενείας που παρατηρείτο συχνά.

Τα άτομα που εξετάζονται στα Ερευνητικά Προγράμματα του Κέντρου όπως για παράδειγμα στο «Eurofit» αφορούν μετρήσεις διαφόρων ομάδων του Γενικού Πληθυσμού για την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης και την κατάσταση των παραγόντων Υγείας τους. Συγκεκριμένα, εξετάζονται ομάδες του πληθυσμού με διαφορετική επαγγελματική απασχόληση και κινητική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα, οι Μονάδες Ασφαλείας του Κράτους, Μηχανοκίνητη Μονάδα Αμέσου Δράσης (ΜΜΑΔ), Ειδικός , Αντι- Τρομοκρατικός Ουλαμός (ΕΑΟ), Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού, Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), Λόχος Καταδρομέων (ΛΟΚ), Καθιστικά Επαγγέλματα, Συνταξιούχοι Αθλούμενοι και μη, Ατομα με Χρόνιες Παθήσεις, Ατομα με Κινητικές Δυσκολίες ή Αναπηρίες κλπ, από τις οποίες λαμβάνονται Στατιστικά Στοιχεία για Μελέτη, Αξιολόγηση και Σύγκριση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το ΚΑΕΚ σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Βιολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στην αναμόρφωση του εργαστηριακού μαθήματος της Βιολογίας, της Γ’ Γυμνασίου , εμπλουτίζοντας το, με Ειδικά Κεφάλαια που αφορούν την Επιστήμη του Αθλητισμού, μεσα από τον τίτλο «Εξερευνώντας τον Πρωταθλητισμό» και που σχετίζονται άμεσα με την «Βιολογία της Άσκησης» μετατρέποντας το μάθημα, σε πολύ πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον, για τους μαθητές, μέσα από το βιβλίο ενημερώνονται για τις Βιολογικές Προσαρμογές που προκαλούνται στο σώμα μέσα από την Άσκηση και πως η συστηματική και Δια Βίου Άσκηση λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για την Υγεία τους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Το Κέντρο έχει πραγματοποιήσει δεκάδες διαλέξεις σε Σχολεία, Κολλέγια Πανεπιστήμια, Ομοσπονδίες , Σωματεία , Δήμους, Κοινωνικούς και Αθλητικούς Φορείς, Σώματα Ασφαλείας κλπ, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες του με στόχο την Εκπαίδευση , Επιμόρφωση και Ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται αλλά και θέλουν να μάθουν πως να αθλούνται , πως να προπονούνται, πως να βελτιώνουν την φυσική τους κατάσταση χωρίς κίνδυνο να τραυματιστούν, πως θα τρέφονται και πως θα προστατεύουν την υγεία τους μέσω της ορθής υγιεινής άθλησης και διατροφής.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΕΚ ΜΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ο Προϊστάμενος του ΚΑΕΚ, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου (ΑΕΚ) με την οποία υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία.
Το ΚΑΕΚ είναι μέλος της Παγκόσμιας Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας (FIMS) της Ευρωπαϊκής Αθλητιατρικής Ομοσπονδίας (EFSMA) και μέλος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητικής Επιστήμης (ECSS).
Στον Ελλαδικό χώρο το ΚΑΕΚ συνεργάζεται με τα περισσότερα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, (ΤΕΦΑΑ), αλλά κυρίως με το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, με τα οποίο έχει ολοκληρώσει και ένα σημαντικό αριθμό Ερευνητικών Προγραμμάτων Erasmus.
Το Κέντρο συνεργάζεται επίσης με πολλούς άλλους φορείς, Ακαδημαϊκούς, Επιστημονικούς και Αθλητικούς όπως για παράδειγμα: την Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, διάφορα Ιδιωτικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, κλπ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Διανύοντας τον 21ον αιώνα, η συμβολή της Επιστήμης και της Έρευνας για την εξέλιξη οποιουδήποτε τομέα είναι πρωταρχικής σημασίας και αποτελεί το Α και το Ω σε κάθε έκφανση και τομέα της Κοινωνικής μας ζωής.
Σήμερα που η Κύπρος βρίσκετε στην Ευρώπη και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές και που εμφανώς και αποδεδειγμένα στερείται Ερευνητικών Στοιχείων έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, όχι μόνο στον Αθλητισμό αλλά και σε ολόκληρη την Κοινωνική της Φυσιογνωμία, θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση και προσοχή στον χώρο της Έρευνας και της Αναβάθμισης του Επιστημονικού Αθλητισμού.
Είναι γνωστό, ότι ο βασικός ρόλος λειτουργίας όλων των Επιστημονικών Κέντρων Διεθνώς είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και η διάχυση της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, η οποία έχει επίκεντρο τον άνθρωπο.

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    Δρ Μιχάλης Μιχαηλίδης
    kaek-koa@cytanet.com.cy
    22461515