ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1969 – 1975

Στέλιος Γκαράνης (Πρόεδρος), Αντώνης Παπαδόπουλος (Μέλος), Δημητράκης  Δημητριάδης (Μέλος), Αιμίλος Μιχαηλίδης (Μέλος), Στέλιος Δημητρίου (Μέλος), Μάριος Τριτοφτίδης (Μέλος), Χριστόδουλος Χατζηιωάννου (Μέλος), Ιβίκκος Βορκάς (Μέλος), Αλέκος  Κληρίδης (Γενικός Διευθυντής)

 

1969-1975

Δημητράκης Δημητριάδης (Μέλος), Αιμίλος Μιχαηλίδης (Μέλος), Στέλιος Δημητρίου (Μέλος), Μάριος Τριτοφτίδης (Μέλος), Χριστόδουλος Χατζηιωάννου (Μέλος), Ιβίκκος Βορκάς (Μέλος), Αλέκος Κληρίδης (Γενικός Διευθυντής)

1975 – 1983

Κίκης Λαζαρίδης (Πρόεδρος)/em>, Αντώνης Παπαδόπουλος (Μέλος)</em), Δημητράκης Δημητριάδης (Μέλος), Μάριος Τριτοφτίδης (Μέλος), Χριστόδουλος Χατζηιωάννου (Μέλος), Λουκής Σαββίδης (Μέλος), Μιχάλης Κιούπης (Μέλος), Ανδρέας Φυλακτού (Μέλος), Αλέκος Κληρίδης (Γενικός Διευθυντής), Αντρέας Χατζηβασιλείου (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής)

1983 – 1988

Κυριάκος Νεοκλέους (Πρόεδρος), Σάββας Λαγούδης (Μέλος), Ανδρέας Παπαέλληνας (Μέλος), Ρογήρος Αγγελίδης (Μέλος), Δημήτρης Κοντίδης Μέλος, Ερρίκος Αντωνιάδης (Μέλος)(/em), Ανδρέας Παπαέτης (Μέλος), Θεόδουλος Χαραλαμπίδης (Γενικός Διευθυντής), Χαράλαμπος Κουκουλαρίδης (Γενικός Διευθυντής)

1988 – 1991

Ουράνιος Ιωαννίδης (Πρόεδρος), Δημητράκης Στεφανίδης (Αντιπρόεδρος), Χάρης Αϊβαλιώτης (Μέλος), Χρύσης Πρέντζας (Μέλος), Νικής Γεωργίου (Μέλος), Μάϊκ Τύμβιος  (Μέλος), Πανίκος Μάρκου (Μέλος), Ντίνος Μιχαηλίδης (Μέλος), Ηρώ Μιτσίδου  (Μέλος), Κώστας Χατζηκακού (Μέλος), Χαράλαμπος Κουκουλαρίδης (Γενικός Διευθυντής)

1991 – 1994

Ουράνιος Ιωαννίδης (Πρόεδρος), Δημητράκης Στεφανίδης (Αντιπρόεδρος), Μάριος Αγαθαγγέλου (Μέλος),Χρύσης Πρέντζας (Μέλος), Βάσος Γεωργίου (Μέλος), Μάϊκ Τύμβιος (Μέλος), Πανίκος Μάρκου (Μέλος), Χρίστος Τριανταφυλλίδης (Μέλος), Κώστας Χατζηκακού (Μέλος), Χαράλαμπος Κουκουλαρίδης (Γενικός Διευθυντής)

1994 – 1997

Δήμος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)</em), Χρύσης Πρέντζας (Αντιπρόεδρος), Μάριος Αγαθαγγέλου (Μέλος), Νίκος Μαρκουλλίδης (Μέλος), Ρίκκος θεοχαρίδης (Μέλος), Ζαχαρίας Κυριάκου (Μέλος), Δημητράκης Στεφανίδης (Μέλος), Ηρώ Μιτσίδου (Μέλος), Κώστας Χατζηκακού (Μέλος), Χαράλαμπος Κουκουλαρίδης (Γενικός Διευθυντής)

1997 – 2000

Δήμος Γεωργιάδης (Πρόεδρος), Σπύρος Ευσταθίου (Αντιπρόεδρος), Πανίκος Νεοφύτου (Μέλος), Νίκος Μαρκουλλίδης (Μέλος), Ρίκκος θεοχαρίδης (Μέλος), Ζαχαρίας Κυριάκου (Μέλος), Γιώργης Καθητζιώτης (Μέλος), Ηρώ Μιτσίδου (Μέλος), Ανδρέας Στυλιανού (Μέλος), Κώστας Παπακώστας (Γενικός Διευθυντής)

2000 – 2003

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους (Πρόεδρος), Σπύρος Ευσταθίου (Αντιπρόεδρος), Πανίκος Νεοφύτου (Μέλος), Κώστας Χατζηκακού (Μέλος), Πάμπος Γεωργιάδης (Μέλος), Κίκης Παρασκευά (Μέλος), Γιώργης Καθητζιώτης (Μέλος), Παλλάδιος Νικολάου (Μέλος), Ανδρέας Στυλιανού (Μέλος), Κώστας Παπακώστας (Γενικός Διευθυντής)

2003 – 2006

Τίτος Χριστοφίδης (Πρόεδρος), Ρίκκος Θεοχαρίδης (Αντιπρόεδρος), Πάμπος Στυλιανού (Μέλος), Ιάσων Περδίος (Μέλος), Αλέξης Κυριακίδης (Μέλος), Ανδρέας Ταλιαδώρος (Μέλος), Παλλάδιος Νικολάου (Μέλος), Ανδρέας Στυλιανού (Μέλος), Κώστας Λουκαϊδης (Μέλος), Κώστας Παπακώστας  (Γενικός Διευθυντής)

2006 – 2009

Τίτος Χριστοφίδης (Πρόεδρος 2006-2008) (Νίκος Καρτακούλλης (Πρόεδρος 2006-2008), Ρίκκος Θεοχαρίδης (Αντιπρόεδρος), Ιάσων Περδίος (Μέλος), Λάκης Ψημολοφίτης (Μέλος), Ανδρέας Γεωργιάδης (Μέλος), Κλέα Παπαέλληνα (Μέλος), Παλλάδιος Νικολάου (Μέλος), Πάμπος Στυλιανού (Μέλος), Σάββας Κοσιάρης (Μέλος), Κώστας Παπακώστας (Γενικός Διευθυντής)

2009 – 2012

Νίκος Καρτακούλλης (Πρόεδρος 2009-2011), Πάμπος Στυλιανού (Πρόεδρος 2011-2012), Σάββας Κοσιάρης (Αντιπρόεδρος), Άγης  Ιακωβίδης (Μέλος), Ρούλα Κατσαμπή (Μέλος), Ευάγγελος  Χειμώνας (Μέλος), Κωστάκης Κωνσταντινίδης (Μέλος), Δημήτρης Ιωάννου (Μέλος), Αντώνης Νικολαΐδης (Μέλος), Ανδρέας Αναστασίου (Μέλος), Κώστας Παπακώστας (Γενικός Διευθυντής)

2012 – 2013

Πάμπος Στυλιανού (Πρόεδρος), Ντίμης Κακογιάννης (Αντιπρόεδρος), Μιχάλης Καυκαλιάς (Μέλος), Χρίστος Ορφανίδης (Μέλος), Άντης Λόππας (Μέλος), Ανδρέας Αναστασίου (Μέλος), Σπύρος Σπύρου (Μέλος), Μίκης Χατζηνεοφύτου (Μέλος), Ευάγγελος  Χειμώνας (Μέλος), Κώστας Παπακώστας (Γενικός Διευθυντής), Βάσος Κουτσιούντας (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής)

2014 – 2016

Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα (Πρόεδρος), Κλεάνθης  Γεωργιάδης (Αντιπρόεδρος), Νίκος Κακουλλής (Μέλος), Άντρη Σιάλου (Μέλος), Δημήτρης Λεοντής (Μέλος),Ηρόδοτος Ηροδότου (Μέλος),Τάσος Προκοπίου (Μέλος), Χρίστος Ορφανίδης (Μέλος), Μιχάλης Καυκαλιάς (Μέλος), Δημήτρης Ιωάννου (Μέλος), Φίλιππος Σοφοκλέους (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής)

2016 – 2019

Κλεάνθης Γεωργιάδης (Πρόεδρος), Δημήτρης Λεοντής (Αντιπρόεδρος), Άντρη Σιάλου (Μέλος), Καίτη Χατζηκυριάκου Λουκαϊδου (Μέλος), Τάσος Προκοπίου (Μέλος), Λεόντιος Τσέλεπος (Μέλος), Αντώνης Νικολαΐδης (Μέλος), Στέλιος Στυλιανού (Μέλος), Μιχάλης Καυκαλιάς (Μέλος), Δρ Μαίρη Χαραλάμπους – Παπαμιλτιάδη (Γενική Διευθύντρια), Φίλιππος Σοφοκλέους (Αναπληρωτής Διευθυντής)

2019-2021

Ανδρέας Μιχαηλίδης (Πρόεδρος), Καίτη Χατζηκυριάκου Λουκαϊδου (Αντιπρόεδρος), Στέλιος Στυλιανού (Μέλος), Λεόντιος Τσέλεπος (Μέλος), Δώρα Κυριάκου (Μέλος), Ανδρόνικος Ανδρονίκου (Μέλος), Κωστάκης Κουκκουλής (Μέλος), Ανδρέας Μυλωνάς (Μέλος), Παναγιώτης Τρισόκκας (Μέλος)
– Γενική Διευθύντρια: Δρ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη

2021-2024

Ανδρέας Μιχαηλίδης (Πρόεδρος), Κωστάκης Κουκκουλλής (Αντιπρόεδρος), Σωτήρης Αδάμου (Μέλος), Ανδρόνικος Ανδρονίκου (Μέλος), Μιχάλης Ιωάννου (Μέλος), Ανδρέας Μυλωνάς (Μέλος), Χρίστος Νεοφύτου (Μέλος), Έλενα Παπακώστα (Μέλος), Κάλλη Χατζηιωσήφ (Μέλος)
– Γενική Διευθύντρια: Δρ Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη