ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέσα από αυτή την ενότητα μπορείτε να κάνετε κράτηση στους αθλητικούς χώρους που διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Παρακαλείσθε όπως εισάγετε όλα τα πεδία που υπάρχουν στην ηλεκτρονική φόρμα, έτσι ώστε να είναι έγκυρη η αίτησή σας. Ο αρμόδιος Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό, για να σας ενημερώσει σχετικά με το αίτημα κράτησής σας.

Ποιό είναι το κόστος κράτησης ενός αθλητικού χώρου;
Ο αρμόδιος Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού θα σας ενημερώσει μετά από κάθε σας αίτημα.