ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1996

Μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών

Διεθνούς Αεραθλητικής Ομοσπονδίας
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αεραθλητισμού
Ομότιμο Μέλος Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας

Δραστηριότητες

1. Από το πρώτο έτος της ίδρυσης της η ΚΑΟ πέτυχε να συσπειρώσει όλα τα σύνολα που ασχολούνται με τον αεραθλητισμό στην Κύπρο και να διατυπώσει ένα θαυμαστό τρόπο διοίκησης. Έγινε δεκτή ως μέλος του ΚΟΑ, της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αεραθλητισμού και αναγνωρίστηκε ως η ανώτατη αρχή αεραθλητισμού στην Κύπρο.

2. Από το δεύτερο χρόνο της ίδρυσης της οργανώνει πρωταθλήματα σε όλα τα αεραθλήματα που ασχολείται, παρά την έλλειψη στοιχειώδους αεραθλητικής υποδομής και στέλνει τους πρωταθλητές της σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες. Σημαντική ήταν η παρουσία Κυπρίων αεραθλητών στους Παγκόσμιους Αεραθλητικούς αγώνες στην Τουρκία, Παγκόσμιους Αλεξιπτωτισμού στην Αυστραλία, Παγκόσμιους Αγωνιστικής Αεροπορίας στην Ιταλία και Αερομοντελισμού στις ΗΠΑ, Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία και Ιταλία.

3. Τον Οκτώβριο του 1999 οργάνωσε το Παγκόσμιο Συνέδριο αεραθλητισμού στη Λεμεσό. Το Συνέδριο αυτό άφησε εξαίρετες εντυπώσεις στους Συνέδρους και χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο που έγινε ποτέ.

4. Το κράτος αναγνωρίζοντας το κοινωνικό όφελος που μπορεί να προκύψει από την ενασχόληση με τον αεραθλητισμό, παραχώρησε πρόσφατα στην ΚΑΟ γη για ανέγερση ενός σύγχρονου κέντρου αεραθλητισμού. Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού θα καθορίσει και τη μελλοντική πορεία των αεραθλητικών πραγμάτων στην Κύπρο.

5. Το επόμενο μεγάλο αεραθλητικό γεγονός, οι Παγκόσμιοι Αεραθλητικοί αγώνες, οι Ολυμπιακοί του αεραθλητισμού, θα γίνει στην Ισπανία τον Ιούνιο του 2001. Όλοι στην ΚΑΟ βρίσκονται ”επί ποδός” προετοιμαζόμενοι για μια καλή παρουσία.

Αριθμός Μελών της Ομοσπονδίας
9 Μέλη

Κύριοι Σκοποί της Ομοσπονδίας

1. Να ασκεί ως Ανώτατη Αεραθλητική Αρχή της Κύπρου τις εξουσίες, αρμοδιότητες και λειτουργίες που παραχωρούνται σ΄ αυτήν με τις διάφορες νομικές διατάξεις.

2. Να καθιστά με κάθε μέσο γνωστή στην Κύπρο, τη σπουδαιότητα της Αεροπορίας και κυρίως του Αεραθλητισμού και να αναπτύσσει και διαδίδει την αεροπορική γνώση και την αεραθλητική ιδέα, με κάθε διατιθέμενο μέσο.

3. Να ενθαρρύνει, οργανώνει, προωθεί και συντονίζει τις αεραθλητικές δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό και να προετοιμάζει έμψυχο αεροπορικό δυναμικό.

4. Να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του τόπου για τους παραπάνω σκοπούς.

5. Να συντονίζει, οργανώνει, καθοδηγεί, συνδράμει και αντιπροσωπεύει αεραθλητικά σωματεία της Κύπρου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανώσεις όπως η Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία και άλλες εφόσον ήθελε κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#Ομοσπονδίες #Αεραθλητική
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Πρόεδρος: Δημητράκης Χατζηδημητρίου
 • Α΄Αντιπρόεδρος: Σταύρος Κυπραγόρας
 • Γενικός Γραμματέας: Χρίστος Λιμνατίτης
 • Γενικός Ταμίας: Αλέξης Κέστας
 • Σύμβουλος Γεν. Γραμ: Μάκης Δημητριάδης
 • Σύμβουλος Γεν. Ταμία: Σώτος Χριστοφόρου
 • Εκδηλώσεις-Δημ. Σχέσεις: Δημήτρης Σέππος
 • Σύμβουλος Εξωτ. Σχέσεων: Ιωάννης Παπαϊακώβου
 • Σύμβουλος Δ.Α.Ο: Αντώνης Αντωνίου
 • Αντ/δρος Αερομ/σμού: Πάρις Χριστοδουλίδης
 • Αντ/δρος Αεροπορίας: Σάββας Σαββάκη
 • Αντ/δρος Αιωρ/σμού: Δημήτρης Αντωνίου
 • Αντ/δρος Αλεξ/σμού: Μάριος Γεωργιάδης
 • Αντ/δρος Υπερ/φρών: Δημήτρης Χατζηνεοφύτου

  Σημείωση: Συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας, αλληλογραφείτε ΜΟΝΟ με την Ομοσπονδία και ΟΧΙ με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία
  info@caf.org.cy
  22371702
  22382160
  Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ