Sidebar

KOA menu

21
Πεμ, Οκτ
10 New Articles

Ερευνητικό Πρόγραμμα Eurofit For Adults

Uncategorised
Typography

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η συγκεκριμένη επιδημιολογική ερευνητική μελέτη  διεξάγεται από το Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου ( ΚΑΕΚ ) τα τελευταία 20 χρόνια  με αθρόα συμμετοχή με τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον, αφού το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται αφορά ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα στον χώρο της Υγείας και του Αθλητισμού το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα αυξημένα περιστατικά θανάτων από Καρδιοαγγειακές και Εγκεφαλικές παθήσεις ως αποτέλεσμα  του σύγχρονου υποκινητικού τρόπου ζωής που προάγει τον πρόωρο βιολογικό εκφυλισμό του ανθρώπου. 

Η Πρώτη Φάση της έρευνας  πραγματοποιήθηκε το 1996 και είχε σκοπό να αξιολογήσει διαμέσου ερωτηματολογίων την γενική τάση του πληθυσμού για άθληση και κίνηση κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε ένα  τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του  γενικού πληθυσμού  ηλικίας 8 – 70 χρονών απ’ όλες τις περιοχές της Κύπρου. 

Η Δεύτερη Φάση της έρευνας έχει πρακτικό και εργαστηριακό χαρακτήρα, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι  και δεν είναι άλλοι από την αξιολόγηση δια μέσου εργομετρικών εξετάσεων της Λειτουργικής Επάρκειας και Φυσικής Κατάστασης  του Γενικού Πληθυσμού της Κύπρου. Η μελέτη αυτή γίνεται με ελαφρές τροποποιήσεις στη βάση της Ευρωπαϊκής Δέσμης Δοκιμασιών που προτείνονται από το  Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελεί την μοναδική  Νόρμα στατιστικών δεδομένων για τον Κυπριακό πληθυσμό.

Η μελέτη αυτή  τυγχάνει μεγάλου ενδιαφέροντος από τον Κυπριακό Πληθυσμό και κατά καιρούς έχει λάβει πολύ ευμενή σχόλια και συγχαρητήρια διακεκριμένων επιστημόνων στον Παγκόσμιο  χώρο της Αθλητικής και Αθλητιατρικής επιστήμης.

ΑΣΚΗΣΙΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε αναφερθεί στη σημασία που έχει ο Εργομετρικός Έλεγχος ως μέσο μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης και ως μέτρο διάγνωσης και πρόληψης της υγείας των μη αθλουμένων.

Υπενθυμίζουμε ότι η εργοδοκιμασία είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται διεθνώς προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργική συμπεριφορά του οργανισμού κάτω από συνθήκες έντονης σωματικής επιβάρυνσης.

Η δοκιμασία αυτή μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για όλα τα συστήματα του οργανισμού, στην πράξη όμως εφαρμόζεται περισσότερο για τον έλεγχο της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και την εκτίμηση του βαθμού επάρκειάς της.

Πέραν των καθαρά επιστημονικών και εξειδικευμένων ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιεί το Κέντρο κυρίως σε θέματα που άπτονται της Αθλητικής και Αθλητιατρικής Επιστήμης, πραγματοποιεί και  έρευνες γενικότερου κοινωνικού και αθλητικού ενδιαφέροντος που αφορούν άμεσα τόσο τον Ανταγωνιστικό Σωματειακό αθλητισμό  όσο και τον Αθλητισμό Αναψυχής Μαζικό Αθλητισμό.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η διαχρονική μελέτη που πραγματοποιεί το ΚΑΕΚ, από το 1997 με την ονομασία “Eurofit for Adults”  με την ελεύθερη συμμετοχή του Γενικού Πληθυσμού της Κύπρου και που έχει ως πρωταρχικό στόχο την εκτίμηση της Φυσικής Κατάστασης και των αρνητικών προδιαθεσικών παραγόντων για την υγεία ιδιαίτερα των μη συστηματικά αθλουμένων ενηλίκων του Κυπριακού πληθυσμού.

Από την μελέτη αυτή έχουν προκύψει διάφορα στοιχεία, υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος όπως αυτά που αναφέρονται στην συμπεριφορά της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της άσκησης, ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης άλλου μυϊκού έργου, γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία και ως  Ασκησιογενής Υπέρταση

Η υπέρταση (Υψηλή Αρτηριακή Πίεση) όπως ήδη γνωρίζετε, συγκαταλέγεται μαζί με την Υπερλιπιδαιμία, το Κάπνισμα, την Παχυσαρκία, τον Σακχαρώδη διαβήτη, το Άγχος  κ.ά. στους Παράγοντες Κινδύνου για Ανάπτυξη Στεφανιαίας Νόσου.

Σημαντικό υπόβαθρο όλων των πιο πάνω αποτελεί η μειωμένη φυσική κατάσταση, ως αποτέλεσμα της φυσικής αδράνειας, δηλαδή της καθιστικής ζωής η οποία φθείρει ολόκληρο τον οργανισμό και ιδιαίτερα το Καρδιαγγειακό Σύστημα.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της άσκησης παρουσιάζει

διεθνώς όλο και περισσότερο ερευνητικό ενδιαφέρον κατά κύριο λόγο ως μέσο διάγνωσης και πρόγνωσης για την πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης στο μέλλον και κατά δεύτερο ως ανάγκη διερεύνησης του προβλήματος δηλαδή της  εκδήλωσης υπερβολικά  αυξημένης αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της άσκησης, που είναι γνωστή και ως Ασκησιογενής Υπέρταση.

Κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται πολύ συχνά τόσο σε αθλητές όσο και σε αγύμναστους ενήλικες. Συγκεκριμένα, ενώ ο υποβαλλόμενος σε εργομετρική δοκιμασία κόπωσης δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα υπέρτασης σε κατάσταση ηρεμίας, εν τούτοις με την έναρξη της άσκησης εκδηλώνεται  υπέρμετρη αύξηση της αρτηριακής του πίεσης. Συνεπώς, άτομα τα οποία δεν παρουσιάζουν συμπτώματα υψηλής αρτηριακής πίεσης κατά την ηρεμία, μπορούν να είναι επικίνδυνα υπερτασικά όταν κουράζονται.

Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι τα άτομα με φυσιολογική αρτηριακή   πίεση και με υπερτασική εκδήλωση κατά την άσκηση, έχουν διπλάσιο ή και τριπλάσιο αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν υπέρταση σε κατάσταση ηρεμίας στο μέλλον.

Από τις μέχρι σήμερα εξετάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στο ΚΑΕΚ, παρατηρήσαμε μεταξύ άλλων ότι άτομα τα οποία ήταν ήδη υπερτασικά στην κατάσταση ηρεμίας, κατά τη διάρκεια της άσκησης παρουσίαζαν όλα υψηλή αρτηριακή πίεση κατά την άσκηση, ενώ  τα άτομα τα οποία ήταν ήδη υπερτασικά αλλά με ρυθμισμένη την αρτηριακή τους πίεση με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, δεν εκδήλων υψηλή αρτηριακή πίεση όταν η ένταση της άσκησης ήταν χαμηλή  έως μέτρια, όταν όμως υποβάλλονταν σε άσκηση υψηλής έντασης η αντιυπερτασική φαρμακευτική τους αγωγή τις περισσότερες φορές δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί με πλήρως.

Σημειώνεται ότι για τους προπονημένους αθλητές αντοχής μια προοδευτικά αυξανόμενη αρτηριακή πίεση σε τιμές που φθάνουν τα 230/80 mmHg κρίνονται ως φυσιολογικές  λόγω της αυξημένης συσταλτικότητας του μυοκαρδίου τους ως αποτέλεσμα της πολύχρονης προπονητικής τους προσαρμογής σε τακτικά  και έντονα αερόβια ερεθίσματα. 

Οι πιο πάνω παρατηρήσεις είναι υψίστης σημασίας τόσο για εκείνους που αθλούνται όσο και για εκείνους που σκοπεύουν να ξεκινήσουν να αθλούνται ως χρήσιμες διαγνωστικές και προληπτικές ενδείξεις για την υγεία τους ούτως ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις και οδηγίες από τους γιατρούς τους για τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχουν κατά τη διάρκεια της άσκησης, ιδιαίτερα όταν η αρτηριακή τους πίεση συνυπάρχει  και με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως έχω ήδη αναφέρει και πιο πάνω. 

Ο συνδυασμός  της κατάλληλης δίαιτας – μείωσης του σωματικού βάρους και συστηματικής αερόβιας άσκησης χαμηλής – μέτριας έντασης, μπορεί να προκαλέσει εντυπωσιακές αλλαγές στην ελάττωσης της αρτηριακής πίεσης από τους πρώτους κιόλας δυο μήνες έναρξης του προγράμματος άθλησης.

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EUROFIT FOR ADULTS ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης

Επιστημονικός Προϊστάμενος