Sidebar

KOA menu

21
Πεμ, Οκτ
10 New Articles

Προαγωγή της Υγείας Μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας (HEPA)

Uncategorised
Typography

ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (HEPA)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού εκπροσωπείται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για την προαγωγή της Υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας (HEPA) από τον Επιστημονικό Προϊστάμενο του Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  διαμόρφωσαν με την ομάδα εμπειρογνωμόνων τις Ευρωπαϊκές  στρατηγικές δράσεων και συστάσεων που έχουν τεθεί για την προαγωγή της υγείας μέσω της Φυσικής Δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Οι δράσεις και οι συστάσεις αυτές άρχισαν να λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές «Καλής Πρακτικής» για την προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας για την βελτίωση της Υγείας στην Κύπρο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι δράσεις ικανοποιούν την ανθρώπινη ανάγκη για κίνηση και σωματική δραστηριότητα και σχετίζονται με τις βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία. Η στόχευση είναι να επικεντρωθούμε σε ένα εθνικό διατομεακό συντονιστικό πλαίσιο το οποίο θα συντονίζει ο ΚΟΑ και θα περιλαμβάνει ως συνεργαζόμενους φορείς διάφορα Υπουργεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών για αύξηση της κινητικότητας και της φυσικής δραστηριότητας, όπως είναι τα Υπουργεία Παιδείας & Πολιτισμού, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, διάφοροι Αθλητικοί οργανισμοί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.

Βασική επιδίωξη του ΚΟΑ είναι να αρθούν τα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την συμμετοχή των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Να υπερπηδηθούν οι δυσκολίες λόγω ηλικίας,  φύλου, εθνικότητας , αναπηρίας και κοινωνικό - οικονομικής κατάστασης.

Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί τρόπο ζωής που συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας τόσο στα παιδιά και στους εφήβους όσο και στους ενήλικες και ηλικιωμένους γι αυτό και ο ΚΟΑ μελετά τρόπους επίλυσης των δυσκολιών με την παροχή διευκολύνσεων και ευκαιριών άθλησης σε κάθε πολίτη, μέσα από την συνεργασία όλων.

Για την πλήρη εναρμόνιση μας με τους Ευρωπαϊκούς αυτούς Δείκτες, θα πρέπει αρμόδια άτομα και φορείς να συνεργασθούν και να δραστηριοποιηθούν ενεργά ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, για την άρση των εμποδίων.

Οι στρατηγικές που θα υιοθετηθούν στηρίζονται σε διεθνή επιστημονικά πρότυπα και δεδομένα, για την υγεία. Ο καθιστικός τρόπος ζωής της σύγχρονης κοινωνίας θα πρέπει να δώσει τη θέση του σε νέες αντιλήψεις.

Αναμένεται ότι η νέα στρατηγική θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εντάξουν το θέμα της Φυσικής Δραστηριότητας στις προτεραιότητες της πολιτικής ατζέντας των κυβερνήσεων τους.

Ο ΚΟΑ ως Συντονιστικός Φορέας του πιο πάνω Ευρωπαϊκού Προγράμματος σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας & Πολιτισμού καταβάλλει έντονες προσπάθειες έτσι ώστε τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αθλητισμό και του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Άσκηση και την Υγεία, να τύχουν εφαρμογής από τα κέντρα αποφάσεων των αρμοδίων φορέων. 

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα ιδιαίτερα στον τομέα του προσανατολισμού της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας για την προαγωγή της Υγείας, τόσο από τον ΚΟΑ όσο και από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αλλά υπολείπονται ακόμη αρκετοί δείκτες που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση μας με όλους τους Ευρωπαϊκούς Δείκτες, ιδιαίτερα σε τομείς όπου εμπλέκονται και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς. 

Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων εντάχθηκε μέσα στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΚΟΑ δίνοντας ένα καθαρό μήνυμα ενάντια στην κουλτούρα της υποκινητικότητας και ότι  η σωματική άσκηση και η φυσική δραστηριότητα είναι μια από τις πιο βασικές λειτουργικές ανάγκες του ανθρώπου.

Όλοι οι Δείκτες σχετίζονται με «Καλές Πρακτικές»  και Δράσεις που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε χώρα στα πλαίσια των συστάσεων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αθλητισμού  και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. (WHO)

Δείκτης 1:  ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης 2:  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δείκτης 3:  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΙ Ο  (WHO)

Δείκτης 4:  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δείκτης 5:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Δείκτης 6:  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ (ΑΓΟ) Η ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δείκτης 7:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δείκτης 8:  ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δείκτης 9:  ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥONΤΑΙ ΝΑ ΑΘΛΗΘΟΥΝ, ΟΠΩΣ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ, ΞΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ΦΤΩΧΟΙ, ΚΛΠ

Δείκτης 10: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΩΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ   

Δείκτης 11: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥΣ

Δείκτης 12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

Δείκτης 13: ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ (5 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Δείκτης 14: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης 15: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης 16: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείκτης 17: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ ΩΣ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δείκτης 18: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης 19: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Δείκτης 20: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείκτης 21: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Δείκτης 22: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ HEPA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δείκτης 23: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Δρ. Μιχάλης Μιχαηλίδης

Επιστημονικός Προϊστάμενος του ΚΑΕΚ

Κέντρου Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου του ΚΟΑ