ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Η Επιτροπή ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ για την ετοιμασία κριτηρίων αξιολόγησης για σκοπούς επιχορήγησης των αθλητικών Ομοσπονδιών.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  • Κ. Χ''Ιωσήφ (Πρόεδρος)
  • Ε. Παπακώστα (Μέλος)
  • Σ. Αδάμου (Μέλος)
  • Β. Κουτσιούντας (Προϊστάμενος Οικονομικής Διαχείρισης)
  • Π. Αβρααμίδης (Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού)
  • Π. Τάμπα (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
    ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ