ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΑ

 

Η Επιτροπή Νομοθεσίας είναι Επιτροπή η οποία διορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Κατά την διάρκεια της θητείας της, είτε κατόπιν αποφάσεων και οδηγιών του Δ.Σ. του Οργανισμού, είτε κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου, μεριμνά για:

α) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό, απλοποίηση, συμπλήρωση, ενοποίηση, κωδικοποίηση και αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας στον Τομέα του Αθλητισμού.

(β) Επισήμανση των υποχρεώσεων και ενεργειών, που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν την Περί ΚΟΑ νομοθεσία.

(γ) Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για απαιτούμενη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις διεθνών συνθηκών τις οποίες η Δημοκρατία κυρώνει ή τις οποίες έχει κυρώσει σύμφωνα με νέα δεδομένα.

 

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Α. Μιχαηλίδης (Πρόεδρος)
 • Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη (Γενική Διευθύντρια)
 • Α. Μυλωνάς (Μέλος)
 • Σ. Σαμψών (Νομικός Σύμβουλος)
 • Α. Μαρκίδης (Λειτουργός Διοίκησης)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Αντρέας Μαρκίδης
  amarkides@sportskoa.org.cy
  22897114
  22353209
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ