ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Αθλητικού Τουρισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι το αρμόδιο σώμα του ΚΟΑ για την προώθηση και ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Η Επιτροπή Αθλητικού Τουρισμού αποτελείται από τέσσερα Μέλη τα οποία είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ και την Υπηρεσία.
Γι’ αυτό, κύριος στόχος της Επιτροπής Αθλητικού Τουρισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού είναι οι επιχορηγήσεις διεθνών διοργανώσεων στην Κύπρο από τις Ομοσπονδίες/Σωματεία μέλη του Οργανισμού, η επιχορήγηση διεθνών συμμετοχών τoυ σωματειακού αθλητισμού στο εξωτερικό και Κύπρο, η επιχορήγηση μελών των εθνικών ομοσπονδιών για τη συμμετοχή τους σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια και η ενεργή συμμετοχή του Οργανισμού στις διεθνής διοργανώσεις π.χ Εθελοντισμός, Διαφήμιση κ.α

Αναφέρεται ότι η Επιτροπή Αθλητικού Τουρισμού του ΚΟΑ συνεργάζεται στενά με το Υφυπουργείο Τουρισμού όπου διαθέτουν και οι δύο Οργανισμοί Κοινή Επιτροπή Αθλητικού Τουρισμού ΚΟΑ και Υφυπουργείο Τουρισμού

Οι Όροι Εντολής της κοινής Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:

Ο συντονισμός των ενεργειών ΚΟΑ – Υφυπουργείου, σε ότι αφορά τον Τομέα του Αθλητικού Τουρισμού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κάθε Οργανισμού.

Η Επιτροπή, να ενεργεί αμφίδρομα, ως ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο Οργανισμών, για επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια των πιο πάνω.

H Επιτροπή, να στηρίζει και να συντονίζει ενέργειες ΚΟΑ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, όπου αυτό χρειάζεται για αποτελεσματική διεκδίκηση και προσέλκυση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Κύπρο, με την συνεργασία των Ομοσπονδιών, για αθλήματα τα οποία μπορούν να προσελκύσουν Αθλητικό Τουρισμό.

Να υπάρχει αλληλοενημέρωση των δύο Οργανισμών, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από Αθλητικές Ομοσπονδίες, για επιχορήγηση Διεθνών Αθλητικών Εκδηλώσεων που γίνονται στην Κύπρο.

Η Επιτροπή, να συνεργάζεται για την επιμόρφωση/εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα του Αθλητικού Τουρισμού.

Η Επιτροπή, να συνεργάζεται για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Αθλητικό Τουρισμό, με πληροφορίες για την παραπλήσια τουριστική υποδομή.

Η Επιτροπή να συνεδριάζει τέσσερις (4) φορές τον χρόνο και επιπλέον όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Χ. Νεοφύτου (Πρόεδρος)
 • Κ. Κουκκουλλής (Αντιπρόεδρος ΚΟΑ)
 • Μ. Ιωάννου (Μέλος)
 • Π. Αβρααμίδης (Προϊστάμενος Αγωνιστικού Αθλητισμού)
 • Ε. Κώστα (Λειτουργός)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Έλενα Κώστα
  Koasta.e@sportskoa.org.cy
  22897129
  22897106
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ