ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • Ελ. Παπακώστα (Πρόεδρος)
 • Κ. Χ”Ιωσήφ (Μέλος)
 • Μ. Μιχαηλίδης (Προϊστάμενος ΚΑΕΚ)

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ονομα αρχείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  Πετρούλα Χαριλάου
  petroula@sportskoa.org.cy
  22897217
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ